21-05-2019 eKurier | Szczecin/Region
Mieszkańcy usłyszeli od księdza, że sprofanowali ołtarz

Świetlica, kaplica czy remiza?

Świetlica, kaplica czy remiza?
Budynek niewielki, a problemy duże

Łubianka. Narasta konflikt we wsi Łubianka w gminie Barlinek. Osią sporu jest świetlica wiejska. Sołtys wioski Anna Zięcina, która od niedawna pełni tę funkcję, chciałaby, aby pomieszczenia świetlicy były dostępne dla wszystkich mieszkańców. – A z tym jest różnie. Chociażby przez organizowane w niej msze święte. I nie mamy nic do samych mszy. Tylko dlaczego ustawiony na środku sali ołtarz nie może być później ustawiony w innym miejscu? – pyta sołtys i uważa, że w rozwiązanie palącego problemu powinny się bardziej włączyć władze gminy.

O tym, że problem jest, świadczą chociażby pisma wysyłane do burmistrza Barlinka Dariusza Zielińskiego przez sołtys wioski Annę Zięcinę.

– Razem z radą sołecką chcemy, aby z pomieszczeń świetlicy mógł korzystać każdy mieszkaniec wioski i można było bez przeszkód organizować w niej różnorakie imprezy. A z tym jest różnie. Co stoi na przeszkodzie, żeby po zakończeniu nabożeństwa w świetlicy

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 21-05-2019Image
Wiejska świetlica pełni funkcję m.in. kaplicy.