28-05-2019 eKurier | Szczecin/Region
Miasto dotuje – także – prywatne zabytki

Dla ratowania szczecińskich kamienic

Dla ratowania szczecińskich kamienic
Ustawa zobowiązuje gminy do pomocy finansowej w ratowaniu wszystkich wiekowych domów i kamienic. Fot. Mirosław WINCONEK

Do tej pory z dotacji na ratowanie zabytków korzystały głównie kościoły. Już tak nie będzie. Bowiem znowelizowana ustawa o ochronie zabytków rozszerzyła katalog beneficjentów o wszystkie domy i kamienice ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

Oznacza to dla Szczecina, że prawo do ubiegania się o dotację celową na prace konserwatorskie oraz restauratorskie zyskali dysponenci ponad 3 tysięcy nieruchomości. Na równych zasadach m.in. osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, związki wyznaniowe.

Prawo daje możliwość sięgnięcia po środki gminy na prace konserwatorskie, czyli na działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji oraz na dokumentowanie tych działań. Daje szansę pozyskania środków z budżetu Szczecina na prace restauratorskie, czyli wszystkie te działania, jakich celem jest wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku. W tym na uzupełnienie lub odtworzenie jego części, także na

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 28-05-2019