12-06-2019 eKurier | Kurier Plus
PRAWNIK RADZI

Konkubinat i finanse

W Polsce nie istnieje możliwość sformalizowania związku partnerskiego, nie jest również możliwe prawne uregulowanie podziału majątku między osobami żyjącymi w konkubinacie. Istnieją jednak przepisy, które pozwalają na uporządkowanie spraw majątkowych między konkubentami.

Konkubinat, a więc nieformalny związek dwojga ludzi, którzy prowadzą wspólne gospodarstwo domowe, nie tworzy żadnego powiązania prawnego ani związku materialnego między tworzącymi go osobami. W efekcie gdy dochodzi do rozstania partnerów, żadna ze stron nie ma prawa do własności drugiej osoby. Sytuacja jest więc inna niż wtedy, gdy dochodzi do rozpadu małżeństwa i podziału majątku wypracowanego wspólnie w czasie trwania związku małżeńskiego. Sąd Najwyższy jasno określił, że do konkubinatu nie stosuje się prawnych regulacji zawartych w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym w zakresie dotyczącym stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami. SN zaznaczył jednak przy tym, że istnieje możliwość zawierania stosownych umów prawa cywilnego, a co za tym idzie powstawanie między członkami konkubinatu stosunków prawnomajątkowych.

Warto o tym pamiętać

Co zatem zrobić, by w razie rozpadu nieformalnego związku mieć prawo do roszczeń wobec konkubenta? Ogólnej formy ochrony praw majątkowych osób pozostających w takim

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 12-06-2019