26-06-2019 eKurier | Kurier Plus
50 LAT TEMU

Czerwiec 1969 r. w „Kurierze Szczecińskim”

Już 7 tysięcy kandydatów na „dżentelmena szos”

Z inicjatywy Wydziału Ruchu Drogowego KW MO, redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, Wydziału Komunikacji Prez. WRN, PZU, PZMot., LOK, Automobilklubu i Towarzystwa Trzeźwości Transportowców z dniem 25 maja br. został ogłoszony całoroczny konkurs pod hasłem „Dżentelmen szczecińskich szos”. Konkurs trwać będzie do 15 kwietnia 1970 r.

W konkursie mogą brać udział kierowcy pojazdów prywatnych i kierowcy zawodowi, a także motocykliści. Uczestnik konkursu musi spełnić następujące warunki: zgłosić swój udział w konkursie, co jest równoznaczne z podporządkowaniem się regulaminowi konkursowemu, oznakować swój pojazd specjalną plakietką oraz posiadać kartę uczestnictwa, którą winien okazywać na każde żądanie organizatorów kontroli. (…)

Do tej pory w całym województwie do konkursu przystąpiło już ponad 7 tys. kierowców. Automobilklub zarejestrował 370 kandydatów i nadal prowadzi zapisy. (…)

Przypominamy, że obowiązkiem każdego kierowcy jest przestrzeganie przepisów k.d. Natomiast od uczestników konkursu oczekujemy szczególnej troski o bezpieczeństwo na drogach, kulturalnej jazdy, umiejętności współżycia z innymi użytkownikami dróg, a także przestrzegania dobrego stanu technicznego pojazdu i jego estetycznego wyglądu. Plakietka z napisem „Dżentelmen szczecińskich szos” ma być nie

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 26-06-2019