31-07-2019 eKurier | Szczecin/Region
„Czy tak ma wyglądać naprawa błędów?”

Studium budzi kontrowersje

Studium budzi kontrowersje
Ograniczenia związane z nową zabudową wprowadzono m.in. dla Daleszewa i Radziszewa, miejscowości położonych wzdłuż projektowanej trasy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Fot. archiwum

1 lipca w gryfińskim magistracie wyłożony został do publicznego wglądu (do 31 lipca br.) projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko". Odbyły się także spotkania zaplanowane w ramach dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w nowym studium. Dokument budzi kontrowersje.

Dokument jest bardzo ważny, ponieważ określa strategie rozwoju miasta i jego okolic, i to na jego podstawie będą uchwalane nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

- Według opinii twórców tego dokumentu nowe studium prostuje całkowicie błędy dotychczas obowiązującego, a moim zdaniem nowe rozwiązania planistyczne są gorsze od przyjętych przez poprzednią ekipę - mówi Czytelnik, który krytycznie odnosi się zwłaszcza do braku logiki w planowaniu terenów pod budownictwo mieszkaniowe. - Oddane pod publiczny ogląd studium drastycznie ograniczyło możliwość nowej zabudowy terenów mieszkaniowych położonych wzdłuż projektowanej trasy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, na którą mają być wydane dziesiątki milionów złotych. Ograniczenia dotyczą Radziszewa, Daleszewa, Nowych Brynek i Czepina. Totalnie chore. Po to się wprowadza szybką kolej miejską, aby aktywizować rejony przy niej położone. A tu wielu właścicielom działek próbuje się zabrać możliwość zabudowy swoich terenów. Na całym świecie miejscowości położone przy SKM się rozwijają, u nas planuje się ich zwijanie. Jeśli to działanie świadome i celowe, to według mnie jest to sabotaż i marnowanie społecznych pieniędzy. No bo po co wydawać krocie na SKM, skoro nie będzie kogo nią przewozić?

Gryfinianin mówi przy tym, że nowe studium nie wszystkim ogranicza rozwój zabudowy mieszkaniowej.

- Okazuje się, że w naszej gminie są równi i równiejsi, jednym się ogranicza, drugim dodaje - z goryczą zauważa nasz Czytelnik. - Dowodów na to dostarczy nawet wyrywkowy ogląd dokumentu. Poza granicami miasta, przy drodze Gryfino-Wirów przewidziano nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe… pod linią wysokiego napięcia. Wbrew sztuce, wbrew wszelkim zasadom. Poprzednie władze wyznaczyły w planie zagospodarowania pod takimi liniami i w ich sąsiedztwie tereny rolne. Nowe władze planują w takich miejscach zabudowę mieszkaniową. Czy tak ma wyglądać naprawa błędów? Gdzie sens, gdzie logika, gdzie przyzwoitość?

Uwagi dotyczące projektu zmiany studium można wnosić do 21 sierpnia br.

(akme)

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 31-07-2019