13-08-2019 eKurier | Szczecin/Region
Projekt nowego studium coraz bardziej krytykowany

Cztery lata pracowali, żeby ludziom dać taki bubel?

Cztery lata pracowali, żeby ludziom dać taki bubel?
W Radziszewie coraz prężniej rozwija się osiedle domków jednorodzinnych. „Jeśli zmiany projektowane w nowym studium wejdą w życie i będzie tu obszar chronionego krajobrazu, brutalnie zostanie zahamowany rozwój naszej miejscowości” – twierdzą mieszkańcy wsi.

Nasza niedawna publikacja „Studium budzi kontrowersje” (z 31 lipca br.) dotycząca projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino wraz z prognozą oddziaływania na środowisko” wywołała lawinę sygnałów. Czytelnicy krytyce poddali zarówno planowane w dokumencie zmiany, jak i sposób konsultacji z mieszkańcami.

„To niesprawiedliwe i społecznie niegodne zachowanie”

– To jest nienormalne, bez sensu, to się nie trzyma kupy – taka emocjonalna ocena dokumentu przez grupę mieszkańców Radziszewa nie jest pozbawiona podstaw. – Z jednej strony władzom zależy, żeby utrzymać jak największą liczbę ludności w gminie, a z drugiej strony nie wykorzystuje się potencjału miejsc, które są zlokalizowane bardzo blisko dużej aglomeracji miejskiej. W Radziszewie w ciągu kilku lat wyrosło całkiem spore osiedle domków jednorodzinnych i cały czas zwiększa się zainteresowanie możliwością budowania na tym terenie. A w nowym studium gmina chce zmniejszyć areał gruntów pod zabudowę, tłumacząc to tym, że Radziszewo nie ma przyszłości, jeśli chodzi o rozwój. Przecież jest zupełnie odwrotnie. To miejscowość, która bezpośrednio graniczy ze Szczecinem i już dużo wcześniej w rejonie naszej wsi planowano tzw. rezerwę budowlaną dla stolicy województwa. Blisko autostrada, skąd jest doskonałe połączenie z Berlinem i lotniskiem w Goleniowie Wieś znajduje się na szlaku projektowanej szybkiej kolei miejskiej. Tutaj grunty orne są słabej klasy, nie nadają się na produkcję rolniczą, więc ich przeznaczenie pod budownictwo jest jak najbardziej uzasadnione. Tymczasem nowe studium ogranicza możliwość rozwoju tych terenów.

Sporo osób zwraca uwagę, że proponowane zmiany odnoszące się do utworzenia na dużym obszarze tzw. Gryfińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu naruszają interesy właścicieli gruntów, którzy zakupili ziemię z zamiarem osiedlenia się na tym terenie.

– Złożyłem już wniosek do burmistrza o pozostawienie mojej działki w takim statusie, w jakim znajduje się w obowiązującym studium, czyli jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszeniem usług – informuje jeden z zainteresowanych, który wydając oszczędności życia, kupił ziemię w Radziszewie z zamiarem wybudowania domu i osiedlenia się tutaj z rodziną na stałe. – Działka ma przyłącze energetyczne, bezpośredni dostęp do drogi, złożyłem już wnioski o możliwość

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 13-08-2019Image
Z miejsca rozwijającego się osiedla domków jednorodzinnych w Radziszewie rozciąga się rozległa panorama, w tym widok na dzielnice pobliskiego Szczecina.