04-03-2020 eKurier | Szczecin/Region
Liczba osób bezrobotnych nieznacznie spadła

Urzędy pracy – reforma czy likwidacja?

Urzędy pracy – reforma czy likwidacja?
Urszula Witkowska kieruje Powiatowym Urzędem Pracy w Goleniowie od października 2007 roku. Fot. archiwum prywatne

Rozmowa z Urszulą Witkowską, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie

- Jakie zawody w powiecie goleniowskim są w tej chwili najbardziej poszukiwane?

Urszula Witkowska: - W naszym powiecie najwięcej wolnych miejsc pracy zgłoszono dla robotników przemysłowych i rzemieślników, kierowców ciągnika siodłowego, robotników pracujących przy przeładunku towaru, pracowników wykonujących prace proste, magazynierów, pomocniczych robotników budowlanych, kasjerów handlowych, spawaczy, operatorów maszyn do obróbki drewna, pracowników produkcji - mówimy oczywiście o powiecie goleniowskim.

- Czy urzędy pracy są jeszcze potrzebne? Ich skuteczność jest niska, a bezrobotni traktują je, jako ostateczność. Czy tak jest w rzeczywistości?

- „Władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, produktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwalczania bezrobocia, w tym organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i prac interwencyjnych. Obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i niemający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego, którego zakres i formy określa ustawa". To Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w art. 65 do 67 - te gwarancje są nadal aktualne. W 1919 roku przez Naczelnika Józefa Piłsudskiego do realizacji zadań w zakresie rynku pracy dekretem zostały powołane państwowe urzędy pośrednictwa pracy. A powiatowe urzędy pracy nadal instytucjonalnie zajmują się całym obszarem rynku pracy. W 2019 roku w skali kraju w

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 04-03-2020