27-05-2020 eKurier | Szczecin/Region
W Zachodniopomorskiem 3,8 proc. uczniów z klas 1-3 na zajęciach

Dzieci w przedszkolach i szkołach

Niespełna 4 procent uczniów z klas 1-3 szkół podstawowych korzysta w województwie zachodniopomorskim z zajęć opiekuńczo-wychowawczych - wynika z zestawienia Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Natomiast, jak podaje MEN, zajęcia wychowania przedszkolnego prowadzi już w skali kraju ponad połowa placówek.

- Stopniowe uruchamianie pracy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego w ramach odmrażania gospodarki, nie oznacza całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania tych placówek. Placówki te organizują przede wszystkim zajęcia opiekuńcze oraz w miarę możliwości, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Przedszkola muszą także stosować się do wytycznych opracowanych przez ministra zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego - podkreśla Daniel Wróbel z Wydziału

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 27-05-2020