06-07-2020 eKurier | Szczecin/Region
Wakacje z pandemią

Obozów i kolonii mniej niż przed rokiem

Obozów i kolonii mniej niż przed rokiem
W związku z pandemią w tym roku mniej obozów i kolonii odbywa się w Zachodniopomorskiem. Fot. LOP

O jedną trzecią mniej obozów i kolonii, w porównaniu z rokiem ubiegłym, organizowanych jest obecnie w naszym województwie. W tych natomiast, które się odbywają, wypoczywa aż o połowę mniej uczestników niż przed rokiem. Powodem są wymogi sanitarne w związku z pandemią, a także niepokój rodziców przed wysłaniem dziecka w miejsce, gdzie nie mają nad nim kontroli.

Minął pierwszy tydzień wakacji. Kuratorium Oświaty w Szczecinie na bieżąco rejestruje w swej bazie zgłoszenia obozów, kolonii i półkolonii. Z danych tych jasno wynika, że nie wszyscy organizatorzy uruchomili tego lata formy wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

– Sytuacja jest bardzo dynamiczna, jednak na chwilę obecną dostrzegamy, iż zgłoszeń jest zdecydowanie mniej niż w ubiegłych latach – potwierdza Daniel Wróbel, specjalista Wydziału Informacji i Promocji Kuratorium Oświaty w Szczecinie. – W naszym województwie będzie wypoczywać 39 299 dzieci, w tym 27 086 powyżej 10. roku życia.

Dodaje, że do kuratorium zostały zgłoszone 224 półkolonie dla 4975 uczestników, w tym 2949 dzieci do 10. roku życia oraz 252 kolonie dla 9046 uczestników, w tym 2814 dzieci do 10. roku życia. Mamy zatem w sumie 470 form, na których wypoczywa 14 tysięcy dzieci. W analogicznym okresie ubiegłego roku w kuratorium zarejestrowano 640 form wypoczynku dla łącznej liczby ponad 25 tysięcy uczestników.

Na co rodzice powinni zwrócić szczególną uwagę, posyłając dziecko na obóz lub kolonie w czasie pandemii?

– W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem przed wyjazdem dziecka na letni wypoczynek należy dokładnie zapoznać się z „Wytycznymi MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.” dostępnymi na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty w Szczecinie, w szczególności z wymaganiami odnoszącymi się do uczestników wypoczynku i obowiązków rodziców uczestników – radzi Daniel Wróbel. – Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej oraz właściwej opieki wychowawczej spoczywa na organizatorze.

Dodaje też, że tak jak co roku należy przed wyjazdem dziecka na letni wypoczynek dokładnie sprawdzić, jaka instytucja lub organizacja jest jego organizatorem oraz czy posiada zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku do kuratorium oświaty. Tym razem ważna jest też informacja, czy organizator dostosował się do wymagań określonych w wytycznych MEN, GIS i MZ. Rodzice powinni dowiedzieć się też, w jaki sposób organizator zapewnia dzieciom opiekę medyczną. Należy także sprawdzić, gdzie odbywa się wypoczynek oraz poznać termin wyjazdu, powrotu oraz miejsce i czas odbioru dziecka. Warto zapytać, czy wychowawcy wypoczynku posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz sprawdzić, czy na czas przejazdu zapewniona jest właściwa opieka nad dziećmi, a także czy organizacja przewozu odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi sanitarnymi.

– Organizatorzy wypoczynku mają obowiązek udzielenia rodzicom wszelkich informacji o warunkach wypoczynku, w szczególności o realizacji zaleceń wynikających z „Wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r.”, a także o programie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą oraz kwalifikacjach zatrudnionych wychowawców – podkreśla Daniel Wróbel z kuratorium.

Radzi, by przed wyjazdem dzieci na wypoczynek rodzice zwrócili uwagę również na to, czy firma przewozowa posiada zezwolenie na wykonywanie krajowego przewozu osób oraz tabor zastępczy na wypadek awarii. Ważne jest, by sprawdzić czy pojazd wyznaczony do przewozu dzieci ma aktualne badania techniczne.

Jak zapewnia kuratorium w tym roku oprócz standardowych kontroli w miejscach wypoczynku dzieci i młodzieży odbywać się będzie stały monitoring stanu bezpieczeństwa epidemicznego w czasie trwania stanu epidemii, koordynowany przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie.

Elżbieta KUBERA

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 06-07-2020