14-07-2020 eKurier | Szczecin/Region
Na pl. Orła Białego znów 10 zł za godzinę

Wraca płatne parkowanie

Wraca płatne parkowanie
W obrębie pl. Orła Białego – na miejscach rotacyjnych najdroższego parkingu w mieście – postój będzie płatny w godzinach od 8 do 22 przez wszystkie dni tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy. Fot. Arleta NALEWAJKO

Od dzisiaj (14 bm.) – za sprawą przywrócenia Strefy Płatnego Parkowania – na pl. Orła Białego znów będzie funkcjonował najdroższy parking w Szczecinie. Co w mniejszym stopniu dotknie mieszkających w tej strefie zmotoryzowanych, o tym nie powinni zapomnieć przyjezdni kierowcy. Niepamięć może ich bowiem słono kosztować.

Już przed rokiem – w ramach eksperymentu urbanistycznego zwanego prototypowaniem – została radykalnie ograniczona liczba miejsc parkingowych na reprezentacyjnym placu górnego tarasu Starego Miasta. Była to odpowiedź zarówno na postulaty okolicznych mieszkańców, wspartych przez miejskich aktywistów, jak i na wynik ogólnomiejskich konsultacji społecznych przeprowadzonych przez szczeciński magistrat. A też zgodne z przyjętą wówczas ideą „Nowego życia placu”: zamkniętego dla samochodów, a otwartego dla ludzi – ich kreatywnej, artystycznej i społecznej aktywności.

Jednak nowe zasady płatnego parkowania w obrębie pl. Orła Białego obowiązywały zaledwie przez dwa miesiące bieżącego roku. Wprowadzone w lutym, a zawieszone na skutek ogłoszonego w Polsce stanu epidemii. Teraz powracają – na tych samych zasadach co uprzednio.

To oznacza, że dla przyjeżdżających samochodami na pl. Orła Białego będzie czekał wyłącznie tzw. parking rotacyjny na ok. 20 miejsc – przy wjeździe z ul. Grodzkiej (lewa strona). Będzie dostępny dla wszystkich, jednak opłata za postój na nim będzie duża wyższa niż w SPP: za pierwsze rozpoczęte 15 minut – 2,50 zł, a za każde kolejne rozpoczęte 3 minuty – 0,50 zł. Czyli 10 zł zarówno za pierwszą, jak i każdą kolejną pełną godzinę.

To najwyższa stawka w Polsce. I – uwaga – tzw. parking rotacyjny będzie płatny w godzinach od 8 do 22 przez wszystkie dni tygodnia, w tym także w dni ustawowo wolne od pracy. Co ważne, na tymże parkingu – jak zapowiada spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne (NiOL) – bilety i inne formy opłat Strefy Płatnego Parkowania nie będą honorowane.

To zastrzeżenie dotyczy również uprzywilejowanych mieszkańców, których adresy zamieszkania zostały wskazane w uchwale Rady Miasta Szczecina. Chodzi o zmotoryzowanych zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w budynkach: ul. Koński Kierat 12-17A, pl. Orła Białego 1-10 oraz ul. Grodzka 9, 14, 16, 18, 20. Do ich wyłącznej dyspozycji zostało zarezerwowanych ok. 30 miejsc na dwóch parkingach: przy wjeździe z ul. Grodzkiej (prawa strona) oraz na jednokierunkowym odcinku ul. Koński Kierat.

Warunkiem korzystania z obu tych parkingów jest zakup „Karty dojazdowej Stare Miasto – parking” (koszt półroczny – 48 zł, roczny – 96 zł). Jednak uwaga: może ją nabyć wyłącznie osoba zameldowana pod jednym z ww. adresów i dysponująca pojazdem na podstawie wpisu w dowodzie rejestracyjnym, umowy kredytu, leasingu lub najmu długoterminowego. Przy czym obowiązuje zasada: jeden lokal – jedna karta.

Przypomnijmy: równolegle z najdroższym parkingiem na pl. Orła Białego we wtorek (14 bm.) powraca Strefa Płatnego Parkowania w Szczecinie. Ważność zakupionych abonamentów oraz opłat zryczałtowanych – jak informuje NiOL – zostanie przedłużona o okres wynikający z wcześniejszego zawieszenia opłat SPP. ©℗

A. NALEWAJKO

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 14-07-2020Image
Kartkę z informacją o powrocie SPP można było znaleźć na szybie pod wycieraczką.