16-07-2020 eKurier | Szczecin/Region
Projekt zmian w Karcie nauczyciela

Jak dyscyplinować nauczycieli?

Jedynie trzy dni ma dyrektor szkoły, aby złożyć zawiadomienie na nauczyciela do rzecznika dyscyplinarnego. Dotyczy to nawet najdrobniejszych uchybień zgłoszonych przez rodzica. Przepis obowiązuje od roku, choć nauczyciele i związki stale wnioskują o jego zmianę. Być może teraz to nastąpi, bo MEN przygotował projekt nowelizacji Karty nauczyciela.

Skierowany do konsultacji projekt zakłada wydłużenie czasu do 14 dni na zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka.

Jakie konsekwencje wiążą się z ukaraniem nauczyciela postępowaniem dyscyplinarnym? Jak dowiedzieliśmy się w ZNP, nauczyciel może zostać ukarany: naganą z ostrzeżeniem, zwolnieniem z pracy, zwolnieniem z pracy z zakazem uprawiania zawodu przez okres do trzech lat oraz wydaleniem z zawodu. Nauczycieli niepokoi tempo, w jakim odbywa się, zgodnie z obecnymi przepisami, zgłoszenie zdarzenia. Ich zdaniem w trzy dni nie sposób wyjaśnić wszystkich okoliczności.

– To są często bardzo poważne sprawy, które w ciągu trzech dni

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 16-07-2020