30-10-2020 eKurier | Kurier Plus
Piotr Piechocki potrójnie uhonorowany

Muzyk, pedagog, dyrektor

Muzyk, pedagog, dyrektor
Fot. archiwum

Jest postacią wyjątkową w szczecińskim życiu kulturalnym i edukacyjnym. Piotr Piechocki, dyrektor Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Szczecinie, muzyk, artysta, pedagog, wykładowca Akademii Sztuki za swą szeroką działalność został w październiku potrójnie uhonorowany.

W tym miesiącu zbiegły się niezwykle ważne wydarzenia dla Piotra Piechockiego. Pierwszym z nich jest uroczystość wręczenia habilitacji w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Druga uroczystość odbyła się w Warszawie z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której dyrektor ZPSM odebrał z rąk ministra edukacji narodowej Dariusza Piontkowskiego tytuł Honorowego Profesora Oświaty. To wielkie wyróżnienie otrzymały w tym roku zaledwie trzy osoby ze szkolnictwa artystycznego w Polsce. Trzecim natomiast wydarzeniem było wręczenie profesorowi Nagrody I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce.

Muzyka i dydaktyka

- Październik 2020 r. jest dla mnie miesiącem kilku ważnych wydarzeń - przyznaje prof. Piotr Piechocki. - Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu, a w szczególności profesorom Akademii Muzycznych z Gdańska, Szczecina, Krakowa, Łodzi, Katowic i Warszawy. Nie mogę pominąć również wspaniałego kompozytora Łukasza Wosia, którego utwory napisane dla mnie miałem przyjemność nagrać na płytę. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali i pomogli mi osiągnąć ten zaszczytny stopień naukowy.

Piotr Piechocki został zatem podwójnym profesorem w

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 30-10-2020Image
Piotr Piechocki jest nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń klarnecistów, a także aktywnym muzykiem. Fot. Ryszard PAKIESER
Image
Fot. archiwum prywatne
Image
Fot. archiwum prywatne
Image
Fot. archiwum prywatne