28-10-2020 eKurier | Kurier Plus
PRAWNIK RADZI

Jak zabezpieczyć spadek?

Niejednokrotnie do mojej kancelarii przychodzą klienci, którzy na własnej skórze przekonują się, że nie zawsze odziedziczenie spadku wiąże się z pozytywnymi emocjami. Może się wydawać, że czas od śmierci do formalnego uregulowania kwestii dziedziczenia jest pełen niedopowiedzeń i zachowań niepożądanych ze strony tych członków rodziny, którzy niekoniecznie będą spadkobiercami testamentowymi lub ustawowymi, ale posiadają np. klucze do mieszkania wchodzącego do majątku zmarłego. Zdarza się, że pozostawionemu przez spadkodawcę majątkowi spadkowemu grozi uszkodzenie, zniszczenie lub nieusprawiedliwione rozporządzenie. Wówczas warto rozważyć złożenie wniosku o zabezpieczenie spadku.

Zabezpieczenie spadku z urzędu

Sąd zabezpieczy spadek z urzędu, jeżeli poweźmie wiadomość, że:

spadkobierca jest nieznany, nieobecny lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela,

organ administracji rządowej albo organ jednostki samorządu terytorialnego zastosował niezbędne środki

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 28-10-2020