03-11-2020 eKurier | Szczecin/Region
Dwugłos w sprawie przyzamkowej zieleni

Nie miejsce dla drzew?

Nie miejsce dla drzew?
Zdaje się, że to ostatni etap konfrontacji stron przed zaplanowaną wycinką 58 drzew rosnących na północnej skarpie (od strony Trasy Zamkowej) przy Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Według zamku, skarpę trzeba wzmocnić, a drzewa usunąć. Fot. Arleta NALEWAJKO

Społeczna Straż Ochrony Zieleni Szczecina nie odpuszcza. Nadal stara się zapobiec wycince drzew ze skarpy przy Zamku Książąt Pomorskich. Czy starania jej aktywistek przyniosą pozytywny skutek? Stanowisko instytucji kultury podległej marszałkowi województwa zachodniopomorskiego nie pozostawia złudzeń: skarpę trzeba wzmocnić, drzewa usunąć, a na ich miejscu urządzić tarasowe ogrody.

Zdaje się, że to ostatni etap konfrontacji stron przed zaplanowaną wycinką 58 drzew rosnących na północnej skarpie (od strony Trasy Zamkowej). Aktywistki Społecznej Straży Ochrony Zieleni Szczecina (SSOZS) sięgają po kolejne opinie i ekspertyzy.

Nieznana opinia

Działaczki powołują się m.in. na - dotychczas nieupublicznioną - „opinię techniczną" sporządzoną przed dwoma laty przez spółkę MDR-Projekt z Warszawy. Jej autorzy napisali: „Stateczność skarpy północnej nie budzi zastrzeżeń. Porównanie stanu obecnego ze zdjęciami archiwalnymi pokazuje wyraźnie, że na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat nie ingerowano w geometrię skarpy północnej. Skarpę tę porasta bogata roślinność, co korzystnie wpływa na jej stateczność. Nawierzchnia tarasu również nie wzbudza zastrzeżeń. Wyniki obliczeń dla skarpy północnej wskazują, iż konstrukcja tarasów jest niezagrożona z uwagi na

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 03-11-2020