13-11-2020 eKurier | Szczecin/Region
Zielona strona wielkiej inwestycji

Metalowe drzewa

Arleta NALEWAJKO

W Podjuchach trwa budowa kolejnego szczecińskiego węzła przesiadkowego, który będzie elementem Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Inwestycja, która w przyszłości - jak przekonuje magistrat - zmieni jakość komunikacji miejskiej w naszym mieście, na odcinku ul. Metalowej jest jednak realizowana w sposób urągający standardom utrzymania miejskiej zieleni. „Ciężki sprzęt operuje nawet nie w krytycznej, tylko śmiertelnej odległości od pni wiekowych drzew, a korzenie… Jakby ktoś wrzucił granat. Dramat. Marszałek powinien wystąpić o ukaranie inwestora za niszczenie historycznych nasadzeń" - twierdzi ekspert w zakresie dendrologii.

To inwestycja pn. „Budowa węzła przesiadkowego stacji Podjuchy wraz z urządzeniami związanymi z integracją transportu na linii kolejowej 273 w ramach projektu budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351", realizowana przy ul. Metalowej na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego (dz. 3/13, 3/14, 3/17 oraz 6 Dr. z obr. 4124). Jest jednym z tych przedsięwzięć, które przepisy kwalifikują jako „mogące znacząco oddziaływać na środowisko". Wymagało więc uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Znacząca ingerencja

Organem właściwym do wydania takiej decyzji jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie.

- I taką wydał w marcu bieżącego roku - potwierdza Marcin Siedlecki, rzecznik prasowy RDOŚ w Szczecinie. - Była to milcząca zgoda. Co znaczy, że nie wnieśliśmy uwag do projektu przedstawionego przez inwestora: Gminę Miasto Szczecin.

Decyzja RDOŚ oznaczała m.in. przyzwolenie na usunięcie 63 drzew: lip, klonów, robinii akacjowych. Do końca br. Oraz zastąpienie ich nasadzeniami zastępczymi: 25 drzewami oraz 194 krzewami. W terminie do końca maja przyszłego roku.

Poza tym w części dokumentacji projektowej poświęconej „środowisku przyrodniczemu" umieszczono zalecenia dotyczące prowadzenia prac budowlanych w sposób jak najmniej „niszczący lub pogarszający drzewom warunki życia". Jest ich sporo. Wśród nich np. „w przypadku drzew z powierzchniowym systemem korzeniowym oraz drzew, w stosunku do których nastąpi zbliżenie projektowanych prac na odległości min. 1,5 m i mniejszą, wszelkie prace wykonane zostaną ręcznie". Także: „w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i korzeniach należy zasypywać w jak najkrótszym czasie". Jak również: „wykopy w obrębie korzeni należy wykonywać ręcznie. Korzenie do 3 cm średnicy należy obcinać na czysto (praca specjalistyczna),

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 13-11-2020Image
Jak wyglądają realia utrzymania zieleni na budowie węzła przesiadkowego Podjuchy, dobitnie pokazują zdjęcia. Jednak szczeciński magistrat milczy na temat nieodwracalnych szkód poczynionych w starodrzewie lipowym przy ul. Metalowej. Fot. Arleta NALEWAJKO
Image
Milcząca zgoda RDOŚ, czyli decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji węzeł Podjuchy oznaczała m.in. pozwolenie na usunięcie 63 lip, klonów i robinii, a też na zastąpienie ich nasadzeniami 25 drzew oraz 194 krzewów. Fot. Arleta NALEWAJKO