08-02-2021 eKurier | Szczecin/Region
Zobacz, czy spełniasz kryteria

Rachmistrzowie nadal poszukiwani!

Jeszcze 100 osób ma szansę na dodatkowy zarobek i „posadę" rachmistrza podczas zbliżającego się Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań - informuje Centrum Informacji Miasta szczecińskiego magistratu. Chętni mogą zgłaszać swoje kandydatury do 9 lutego br. „Pamiętaj, że #liczysiękażdy!" - zachęca CIM.

Aby zostać rachmistrzem spisowym, trzeba spełniać następujące warunki: mieć ukończone 18 lat, cieszyć się nieposzlakowaną opinią, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 08-02-2021