17-03-2021 eKurier | Kurier Plus
PRAWNIK RADZI

Kara umowna – jej istota i COVID

Dziś porozmawiamy o instytucji kary umownej, a także nowych okolicznościach z nią związanych w sytuacji naszej „koleżanki" pandemii.

Kara umowna pełni przede wszystkim funkcję kompensacyjną. Ma na celu zabezpieczenie wierzyciela przed niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania umownego. Pełni także funkcję prewencyjną, gdyż ustanawiana zostaje zwykle jako zabezpieczenie wykonania zobowiązania, motywując przy tym dłużnika do wywiązania się z zawartej umowy. Jednocześnie stanowi gwarancję trwałości stosunku umownego.
Precyzja zapisów konstrukcji kary umownej ma niezwykłe znaczenie. Ustalając karę umowną, wierzyciel powinien pamiętać o wskazaniu kwoty, jaką w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy jest zobowiązany zapłacić dłużnik. W art. 483 § 1 k.c. jest mowa o zastrzeżeniu kary umownej w „określonej sumie", co prowadzi do wniosku, że kara ta

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 17-03-2021