23-03-2021 eKurier | Szczecin/Region
Mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi

Budowanie przez wyburzanie?

Budowanie przez wyburzanie?
– W projekcie nowego studium nie jest już wprost wskazane, że konieczne będzie wyburzenie wielu kamienic. W kierunkach rozwoju systemów komunikacji dla osiedla Niebuszewo-Bolinko wskazano, że budowa ulicy od ronda Giedroycia do ul. Niemierzyńskiej ma być „w klasie zbiorczej” – podkreśla Igor Podeszwik. Fot. Ryszard PAKIESER

Magistrat zaprasza mieszkańców do debaty nad aktualizacją studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Szczecina. Natomiast Igor Podeszwik z inicjatywy Nowy Szczecin alarmuje, że „projekt nowego studium nadal zakłada niszczenie historycznej zabudowy Niebuszewa".

Ostatnia aktualizacja szczecińskiego studium miała miejsce w 2012 roku. Najbliższa praca nad dokumentem została podzielona na dwa etapy. Pierwszy rozpoczął się 19 marca i skupia się na konsultacjach społecznych. Drugi etap to zbieranie opinii ekspertów i instytucji oraz ich udostępnienie do publicznego wglądu.

„Poprowadzimy debaty nad przyszłością w czterech kierunkach - klimat i środowisko, miasto i mieszkańcy, komunikacja oraz przestrzeń. Tak aby po przedyskutowaniu z radnymi i mieszkańcami zaproponować jak najlepsze rozwiązania" - zapowiada Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to podstawowy akt

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 23-03-2021Image
– W projekcie nowego studium nie jest już wprost wskazane, że konieczne będzie wyburzenie wielu kamienic. W kierunkach rozwoju systemów komunikacji dla osiedla Niebuszewo-Bolinko wskazano, że budowa ulicy od ronda Giedroycia do ul. Niemierzyńskiej ma być „w klasie zbiorczej” – podkreśla Igor Podeszwik. Fot. Dariusz GORAJSKI