28-04-2021 eKurier | Kurier Plus
WSPOMNIENIE Profesor Edward Włodarczyk (1946-2021)

Oddany misji

Oddany misji
Od lewej: prof. Edward Włodarczyk, prof. Władysław Stępniak, prof. Kazimierz Kozłowski Fot. Dariusz WITULSKI

12 kwietnia 2021 r. Szczecin humanistyczny, a szczególnie środowisko historyków, pożegnał wybitnego historyka, wieloletniego rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, a wcześniej dziekana Wydziału Humanistycznego. Ukazało się wiele artykułów i wspomnień, które napisali znani polscy historycy czy szerzej - humaniści, Jego współpracownicy i przyjaciele, nadeszły liczne listy kondolencyjne adresowane także do Uniwersytetu Szczecińskiego, a szczególnie Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych.

W katedrze św. Jakuba mszę żałobną odprawił metropolita szczecińsko-kamieński w asyście szeregu duchownych oraz przy udziale rodziny i licznych, jak na to pozwalały ograniczenia pandemiczne, przyjaciół Profesora. Na Cmentarzu Centralnym żegnało Go około 200 nauczycieli akademickich, przedstawicieli władz i środowisk nauki, oświaty i kultury. Nad grobem przemawiał zaprzyjaźniony z Nim biskup pomocniczy prof. Henryk Wejman.

Przyjaźniłem się z Profesorem Edwardem od ponad 40 lat, od czasu wspólnego seminarium doktorskiego, aż do ostatnich miesięcy Jego życia. W latach 1975-2017 spotykaliśmy się głównie w Archiwum Państwowym. Ostatnie „archiwalne spotkanie" Rektora Włodarczyka odbyło się w Książnicy Pomorskiej w roku 2019 w związku z uhonorowaniem, przy Jego aktywnym udziale, wyróżnionej złotą odznaką Gryfa Pomorskiego humanistki, archiwistki i edytorki Marii Frankel. Piękne było wówczas Jego wystąpienie adresowane do niej.

Nie bez wzruszenia wspominam, że jako dziekan Wydziału Humanistycznego i rektor US zamawiał u mnie m.in. artykuły i opracowania dotyczące nauczycieli akademickich, których

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 28-04-2021Image
Od lewej: prof. Władysław Stępniak, prof. Edward Włodarczyk, prof. Kazimierz Kozłowski Fot. Dariusz WITULSKI