14-06-2021 eKurier | Szczecin/Region
„Region Przyjazny Rodzinie”

Można zgłaszać uwagi i propozycje

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego przygotował projekt wojewódzkiego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2021-2027. Do 7 lipca br. trwają konsultacje społeczne. Każdy może zgłosić uwagi i propozycje nowych zapisów.

Konsultowany program „Region Przyjazny Rodzinie" to jeden z najważniejszych dokumentów, na podstawie którego będą prowadzone działania wspierające zachodniopomorskie rodziny. Projekt dokumentu zawiera diagnozę sytuacji, w jakiej znajdują się rodziny

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 14-06-2021