22-07-2021 eKurier | Szczecin/Region
Z „domu kultury” do znaczącej instytucji kulturalnej

W zamku zobaczono… zamek

W zamku zobaczono… zamek
Zamek Książąt Pomorskich to jeden z najpiękniejszych zabytkowych obiektów w Szczecinie i regionie. Fot. Dariusz GORAJSKI

Głośna katastrofa budowlana, pandemia koronawirusa, lockdown, a także różne inne ograniczenia tylko na krótko i w niewielkim zakresie przyhamowały działalność Zamku Książąt Pomorskich. Nawet w tym trudnym czasie przygotowywano imprezy (prowadzone online), emitowano filmy, opracowywano kolejne publikacje i ekspozycje. Wielkie obciążenie związane z katastrofą, ekspertyzy, prace zabezpieczające itd. nie zatrzymały działalności jednej z najważniejszych instytucji Pomorza Zachodniego.

Prokuratura po przeprowadzonym dochodzeniu ustaliła ponad wszelką wątpliwość, że dyrekcja ZKP (ta i wszystkie poprzednie - przyp. red.) w żaden sposób nie mogła przewidzieć katastrofy ani jej zapobiec. Niczego także, jeżeli chodzi o zasady bezpieczeństwa nie zaniedbała. O tej sprawie pisaliśmy na naszych łamach wielokrotnie i podkreślaliśmy, że odkrycie tuneli pod skarpą i zamkiem wywołało wielki proces „remontowo-ekspercko-budowlany". I ten proces trwa, bo akurat w tym przypadku pośpiech może bardzo drogo kosztować. A o architektoniczno-historyczny i jednocześnie kulturalno-turystyczny obiekt, który jest skarbem regionu zachodniopomorskiego, trzeba dbać jak o

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 22-07-2021