31-08-2021 eKurier | Szczecin/Region
W Szczecinie nie tylko Przygodna, czyli…

Ile drzew chcą wyciąć urzędnicy miasta?

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego upublicznił rejestr wniosków o wycinkę drzew. Także tych składanych przez szczeciński magistrat i jednostki mu podległe. Teraz każdy szczecinianin może sprawdzić, na ile wiarygodna jest idea „pływającego ogrodu".

Rejestr został upubliczniony na stronach Urzędu Marszałkowskiego - w Biuletynie Informacji Publicznej, w zbiorze „Wykazy, rejestry i ewidencje", a pod linkiem: http://bip.rbip.wzp.pl/wnioski. Zawiera skierowane do Urzędu Marszałkowskiego prośby o cięcia roślinności na gruntach publicznych, należących do Gminy Miasta Szczecin lub podległych jej jednostek. Z datą wpłynięcia wniosku, nazwą podmiotu go składającego (w tym np. pełnomocnika Gminy Miasto Szczecin) oraz lokalizacją planowanej wycinki.

- Dbałość o zazielenianie obszarów miejskich jest naszą wspólną odpowiedzialnością. Chcemy, by nasze miasta były coraz bardziej zielone i ekologiczne, by żyło się w nich zdrowo i pięknie. Mamy jednak świadomość, że w przypadku inwestycji niezbędnych dla mieszkańców lub przez wzgląd na bezpieczeństwo ludzi i mienia

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 31-08-2021Image
Fot. Mirosław WINCONEK
Image
Fot. Mirosław WINCONEK
Image
Udostępniony przez Urząd Marszałkowski rejestr ułatwi miejskim aktywistom włączanie się – jako stronie społecznej – w postępowania administracyjne dotyczące wycinki drzew w Szczecinie. Fot. Mirosław WINCONEK