14-10-2021 eKurier | Szczecin/Region
Węższa jezdnia w trosce o drzewostan

Ulica Krasickiego w przebudowie

Ulica Krasickiego w przebudowie
Z początkiem 2022 r. ul. Ignacego Krasickiego na Pogodnie na całej długości będzie miała nie tylko nowe chodniki i pobocza do parkowania na nich aut, ale też nową węższą jezdnię. Fot. Mirosław WINCONEK

Od kilku tygodni trwa generalny remont ul. Ignacego Krasickiego na szczecińskim Pogodnie. Wykonawcą prac jest wybrana przez ZDiTM w przetargu rozstrzygniętym w sierpniu firma BUDPAK Paweł Szubert ze Stargardu, która wyceniła swoje usługi na prawie 1,9 mln zł. Dokładnie na 1 894 200 zł brutto.

Termin realizacji zadania określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 120 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania placu budowy. Przebudowane zostaną: jezdnia, chodniki i pobocza. Przewidziana jest regulacja urządzeń infrastruktury drogowej, studzienek instalacji podziemnych, wpustów ulicznych do odbioru deszczówki. Zlecenie obejmuje też wykonanie małej architektury (ustawienie koszy na

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 14-10-2021Image
Fot. Mirosław WINCONEK
Image
Fot. Mirosław WINCONEK
Image
Fot. Mirosław WINCONEK
Image
Fot. Mirosław WINCONEK
Image
Fot. Mirosław WINCONEK
Image
Fot. Mirosław WINCONEK
Image
Fot. Mirosław WINCONEK