25-11-2021 eKurier | Szczecin/Region
Gryfińscy radni dopytują na sesjach

Gdzie jest burmistrz?

Gdzie jest burmistrz?
Radni z Gryfina dopytują, gdzie jest burmistrz miasta.

Radny Marek Sanecki wielokrotnie pyta w czasie sesji, dlaczego nie uczestniczy w niej burmistrz Gryfina Mieczysław Sawaryn. Podczas ostatnich obrad (28 października br.) pytanie to zadał trzykrotnie, ale odpowiedzi nie uzyskał. - Chciałbym wiedzieć, dlaczego nie ma burmistrza na naszym spotkaniu. Co prawda to jest spotkanie Rady Miasta, ale wydaje mi się, że jest bardzo pożądane, żeby pan burmistrz uczestniczył w tym spotkaniu, bo to co jest mówione, to nie zawsze precyzyjnie punkt po punkcie być może przekazane jest burmistrzowi. A ja bym chciał, żeby burmistrz trzymał rękę na pulsie, żeby wiedział, co się w gminie dzieje - dopominał się radny.

Burmistrz figurantem?

Podobne uwagi przekazała podczas sesji absolutoryjnej (24 czerwca br.) radna Magdalena Pieczyńska.

- Nie poświęcił pan ani w zeszłym roku, ani w tym roku chwili na to, aby zaprezentować na komisjach, nawet na sesji, w której w punkcie jest prezentacja czy raportu, czy sprawozdania z wykonania budżetu, nie podejmuje pan jakiejkolwiek próby przekonania nas do swoich racji, musi pana bronić i usprawiedliwiać wiceburmistrz pan Paweł Nikitiński - radna zwróciła się do obecnego wówczas burmistrza Sawaryna. - Pracuję w samorządzie siedemnaście lat, miałam różnych szefów, natomiast żaden z nich nie pozwoliłby sobie na nieobecność na najważniejszych sesjach i komisjach przed tymi sesjami. Zawsze starali się zrobić wszystko, żeby przekonać radnych opozycyjnych bądź radnych nie do końca przekonanych do swoich racji, uczestniczyli w komisjach, prezentowali, pokazywali swoje osiągnięcia, ale też mówili o tych niedociągnięciach i o tym, co można by było zrobić. Starali

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 25-11-2021