14-01-2022 eKurier | Szczecin/Region
POLEMIKA

Jedna organizacja, wspólny bilet

Jedna organizacja, wspólny bilet
Częściowo zmodernizowany w ramach budowy SKM przystanek w Daleszewie Fot. SSOM

Roman WALASZKOWSKI*

W poprzednim wydaniu magazynu „Kuriera Szczecińskiego" z dnia 7 stycznia br. ukazał się list profesora Wojciecha Bąkowskiego poświęcony „problemom organizacyjno-prawnym Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej". Cieszymy się, że popularna w Szczecinie i województwie gazeta poświęciła wiele miejsca na temat niezwykle ważny dla mieszkańców naszego regionu. Niestety, wypowiedź Pana Profesora zawiera szereg błędów, nieprawd i nieścisłości. Jesteśmy więc zmuszeni do polemiki.

• Odpowiadając na pytanie „czy brak jednego przystanku uniemożliwi rozpoczęcie eksploatacji na sieci SKM" - możemy również odpowiedzieć pytaniem - czy naprawdę Pan Profesor uważa, że brak jednego z 40 przystanków uniemożliwi rozpoczęcie przewozów na sieci SKM? SKM obejmuje linie prowadzące do Szczecina z Goleniowa, Stargardu i Gryfina, które są obecnie eksploatowane. Szczecińska Kolej Metropolitalna to także linia z Polic, wyłączona z prowadzenia ruchu pasażerskiego w 2002 roku, obecnie modernizowana przez Partnera PKP PLK S.A. Ewentualne opóźnienie w budowie nowych przystanków na linii SKM może wpłynąć na wyniki finansowe, czy wielkość przewozów pasażerskich. Nie wpływa jednak na gotowość pozostałych elementów infrastruktury, z której już dziś korzystają podróżni przy codziennych dojazdach do pracy lub szkoły na liniach z Goleniowa, Gryfina i Stargardu.

• Ze zdumieniem odczytujemy sugestię o utworzeniu nowego podmiotu, który miałby się zająć zarządzaniem, eksploatacją przewozów pasażerskich (w domyśle na sieci SKM) oraz zakupem taboru. Sugerowałoby to Czytelnikom, że zadania te nie są nam znane i stanowią rzekomo ogromny problem z uruchomieniem przewozów SKM. Wspomniał Pan Profesor jednocześnie o koncepcji SKM opracowanej w latach 2015-16. To właśnie wtedy SSOM zlecił wykonanie Studium wykonalności Projektu Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej, w którym te kwestie zostały

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 14-01-2022