19-01-2022 eKurier | Szczecin/Region
Po konsultacjach – regulamin SBO w przygotowaniu

Jaki budżet obywatelski dla Szczecina?

Jaki budżet obywatelski dla Szczecina?
Fot. Arleta NALEWAJKO

Magistrat zaproponował nowy regulamin dla Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Po czym poddał go publicznym konsultacjom. W sporządzonym po nich raporcie eksperci orzekli, że poza osobami aktywnie zaangażowanych w SBO - czyli przedstawicielami rad osiedlowych, radnymi, autorami projektów i członkami jego zespołów społecznych SBO - na konsultacyjnych spotkaniach z mieszkańcami brakowało… mieszkańców, którzy określaliby siebie jako „osoba zainteresowana sprawami miasta" czy „tylko głosująca w SBO". Niemal równolegle z głosowaniem na projekty SBO 2022 trwały konsultacje społeczne w sprawie nowego regulaminu budżetu obywatelskiego.

Głębokie nie szerokie

- Przez cały miesiąc mieszkańcy mogli zapoznać się z propozycją nowego regulaminu SBO, wyrazić swoje zdanie oraz wziąć udział w spotkaniach online - przypominała Sylwia Cyza- Słomska z Centrum Informacji Miasta. - W sumie przeprowadzone zostały cztery otwarte spotkania z mieszkańcami oraz po jednym eksperckim spotkaniu: z członkami zespołów społecznych, autorami projektów, oraz radnymi osiedlowymi i miejskimi (Komisja ds. Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży Rady Miasta Szczecin). Ponadto przez cały miesiąc projekt regulaminu dostępny był w wersji elektronicznej i w ten sposób również można było zgłosić swoje uwagi.

„Zarejestrowano przeszło 16 godzin materiału do analizy, pochodzącego ze spotkań konsultacyjnych. Trudno oszacować realną liczbę wszystkich uczestników konsultacji, gdyż część mieszkańców biorących udział w spotkaniach konsultacyjnych składała również uzupełniające uwagi na formularzach. Większość uczestników konsultacji (26 osób) złożyła uwagi za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, z czego 24 osoby przesłały uzupełniony formularz drogą e-mailową, natomiast od 2 osób uwagi wpłynęły w formie papierowej" - czytamy w raporcie podsumowującym owe konsultacje, opracowanym przez pięcioosobowy zespół ekspertów pracujących pod kierunkiem dra Roberta Bartłomiejskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas tychże spotkań zostało złożonych 213 uwag. Co autorzy pokonsultacyjnego raportu tak ocenili: „Duża liczba otrzymanych uwag

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 19-01-2022Image
Fot. Arleta NALEWAJKO
Image
Fot. Arleta NALEWAJKO