23-02-2022 eKurier | Szczecin/Region
PRAWNIK RADZI

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

21 lutego rozpoczął się tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, który jest różnie obchodzony. Ja wpadłam na pomysł, by uczcić go w formie edukacji i opowiedzieć o instytucji, która istnieje, jest dostępna, nie wymaga specjalnego zachodu i mało kto o niej wie, a jeszcze mniej z tej pomocy korzysta. O czym mówię? O instytucji kompensaty. Ofiary przestępstw oraz ich rodziny - poczytajcie!

Kompensatę możesz otrzymać, jeżeli w wyniku czynu zabronionego doznałeś ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia trwających dłużej niż 7 dni. Nie ma znaczenia, czy jest to przestępstwo umyślne bądź nieumyślne, czy miało miejsce zastosowanie przemocy. Ważne jest, czy wystąpił opisany wyżej skutek.

Kto i kiedy otrzyma kompensatę

Jeżeli ofiara czynu zabronionego poniosła śmierć, o kompensatę możesz się ubiegać, jeżeli ofiara była dla ciebie: małżonkiem lub konkubentem, rodzicem, dziadkiem, pradziadkiem, dzieckiem - także adoptowanym - wnukiem lub prawnukiem.

Nie ma znaczenia, czy pozostawałeś na utrzymaniu ofiary.

Jeżeli jesteś krewnym lub osobą pozostającą na utrzymaniu ofiary

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 23-02-2022