13-05-2022 eKurier | Kurier Plus
„Gryf” obchodzi 65-lecie

Rybołówstwo dalekomorskie pozostało wspomnieniem

Rybołówstwo dalekomorskie pozostało wspomnieniem
Nabrzeże Bułgarskie pełne beczek, a przy nabrzeżu – statki PPDiUR „Gryf” Fot. Marek CZASNOJĆ

Elżbieta KUBOWSKA

Niedawno minęło 65 lat od powołania do życia w Szczecinie Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf". Ponad dwie dekady temu zostało ono zlikwidowane, ale działające obecnie spółki Centrum Logistycznego Gryf oraz Gryf Nieruchomości uważają się za jego sukcesorki. W najbliższą niedzielę, 15 maja, w kościele Morskim pw. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie zostanie odprawiona msza św. w intencji byłych i obecnych pracowników „Gryfa".

Początki bazy rybołówstwa

We wrześniu 1946 r. zwołano w Szczecinie ogólnopolską naradę rybacką z udziałem wszystkich oficjeli ówczesnej gospodarki morskiej w Polsce, pod przewodnictwem ministra żeglugi. Podjęto na niej uchwałę o potrzebie stworzenia w porcie szczecińskim bazy rybołówstwa dalekomorskiego, obok funkcjonującej już w Gdyni. Niestety, Szczecin musiał jeszcze poczekać na realizację tych zamierzeń. Tymczasowo działał tu oddział gdyńskiego Dalmoru jako zaczyn pod zachodni kombinat rybołówstwa.

W latach 1948-51 nad brzegami Świny budowano hale pod przyszły kombinat rybołówstwa dalekomorskiego „Odra". Powstał w 1954 r. na terenie położonym bliżej morza. W miarę rozwoju floty, zwiększenia połowów i zagospodarowania śledzia trzeba było szukać nowych miejsc dla przetwórstwa, rozładunku i magazynowania ryb. W Centralnym Zarządzie Rybołówstwa Morskiego 19 stycznia 1957 r. odbyła się narada, po której wystąpiono do ministra żeglugi o pilne powołanie przedsiębiorstwa armatorskiego połowów dalekomorskich w Szczecinie. Minister 19 kwietnia tego samego roku wydał zarządzenie w sprawie utworzenia tu państwowego Przedsiębiorstwa Połowów Dalekomorskich i Usług Rybackich „Gryf". Powstało po zwolnieniu przez wojska radzieckie terenów w porcie szczecińskim.

- Organizacja przedsiębiorstwa oparta była na pracownikach, zlikwidowanego w 1956 roku, działającego w Szczecinie Centralnego Zarządu

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 13-05-2022Image
W przetwórni przy ul. Dębogórskiej Fot. Marek CZASNOJĆ
Image
Statek „Raszka” z serii tzw. kulików Fot. Marek CZASNOJĆ
Image
Pełne sieci Fot. Marek CZASNOJĆ
Image
Jedna z okolicznościowych kartek pocztowych ze znaczkiem i stemplem