24-05-2022 eKurier | Szczecin/Region
Egzaminy z języka polskiego, matematyki i angielskiego

Czas na sprawdzenie wiedzy ósmoklasistów

Czas na sprawdzenie wiedzy ósmoklasistów
W minionym roku młodzież zdawała egzaminy w pandemicznej rzeczywistości – w ściśle określonym reżimie sanitarnym. W tym roku nie będą obowiązywały odrębne wytyczne: nie ma więc maseczek, 1,5-metrowego dystansu, pozostało jedynie zalecenie, by uczeń przystąpił do testów bez objawów choroby. Fot. Dariusz GORAJSKI

Dzisiaj (24.05) ponad 21 tysięcy uczniów zachodniopomorskich szkół podstawowych przystąpi do egzaminów, które są dla nich przepustką do dalszej edukacji. Test wiedzy po ośmiu klasach jest obowiązkowy - to warunek ukończenia podstawówki. Nad arkuszami z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego nastolatki pochylą się w dniach 24-26 maja.

Wszystkie egzaminy rozpoczną się punktualnie o godz. 9. Na wypełnienie arkusza z języka ojczystego młodzież ma 120 minut, zadania z matematyki musi rozwiązać w 100 minutach, na test z języka angielskiego lub opcjonalnie z innego języka obcego nowożytnego ma 90 minut. Nastolatki podchodzą tylko do egzaminów pisemnych.

Podobnie jak maturzyści, ósmoklasiści zdają w tym roku sprawdzian ze swojej wiedzy na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie podstawy programowej. To ułatwienie, wprowadzone na czas pandemii, wciąż obowiązuje w polskich szkołach.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu podaje, iż punkty z egzaminu obliczane są według algorytmu: liczbę punktów procentowych za egzamin z języka polskiego oraz z matematyki należy pomnożyć przez 0,35, natomiast punkty za egzamin z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3 (100 proc. x 0,3 = 30 punktów). Maksymalnie z trzech egzaminów można zatem uzyskać 100 punktów. Pocieszające jest, że młody człowiek

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 24-05-2022