26-05-2022 eKurier | Kultura
Książnica sprzyja debiutantom

Nowa proza, nowe tory?

O konkursie literackim ProzaTory Zachodniopomorskie, zorganizowanym pod auspicjami Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, nie było przesadnie głośno; żyjemy w epoce „konkursowej", a różnego rodzaju i rangi nagrody literackie są codziennością życia kulturalnego w naszym kraju.

A przecież szczecińskie czy raczej szerzej - regionalne ProzaTory zasługują na uwagę choćby z tego względu, że adresowane są do autorów młodych (do 35 lat) i przed książkowym debiutem, a ich plon - Antologia 2021, która się niedawno nakładem Książnicy ukazała - pozwala zweryfikować nie tylko poziom samego konkursu, ale i pisarskie trendy w objętej regulaminem grupie wiekowej.

Publikacja w antologii była zresztą nagrodą owym regulaminem przewidzianą, a można chyba rzec, że poziom publikacji - staranna edycja i prezentacja poszczególnych tekstów oraz interesujący, bo

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 26-05-2022