01-06-2022 eKurier | Szczecin/Region
PRAWNIK RADZI

Jak podzielić majątek po rozwodzie?

Dziś ostatni z cyklu rozważań o wspólnocie majątkowej małżonków i kłopotach z tego wynikających w razie braku porozumienia.

Wiemy już, że zawarcie małżeństwa powoduje powstanie między małżonkami ustroju wspólności majątkowej, o ile oczywiście małżonkowie nie zawarli notarialnej umowy w tym zakresie (intercyzy). To oznacza, że wszystkie przedmioty majątkowe nabywane w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich wchodzą do majątku wspólnego.

Podział majątku wspólnego niekonieczne musi być dokonywany w postępowaniu sądowym. Jeśli małżonkowie są zgodni co do podziału, to możliwe jest dokonanie tego podziału w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Warunkiem dokonania podziału majątku wspólnego w trybie umownym jest jednak uprzednie prawomocne orzeczenie rozwodu między

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 01-06-2022