09-06-2022 eKurier | Szczecin/Region
Służby i spółki raportują radnym

Na zalania nadal (nie)gotowi

Na zalania nadal (nie)gotowi
Czy czeka nas kolejne lato zalań i podtopień? Fot. Ryszard PAKIESER

Jak służby komunalne i spółki, które odpowiadają w mieście za stan kanalizacji deszczowych, rowów melioracyjnych, utrzymanie koryt rzek i cieków wodnych, znajdujących się na nich przepustów, są przygotowane na ewentualną w tym roku powtórkę podtopień i zalań szczecińskich osiedli od Pomorzan przez Gumieńce, obrzeża Pogodno po Krzekowo-Bezrzecze czy nawet Niebuszewo, do jakich doszło na początku minionego lata, dopytywali w środę radni z Komisji ds. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

I usłyszeli, że na razie na więcej niż na okresową konserwację, w tym koszenie zarastających koryt i brzegów, odmulanie oraz oczyszczanie ich ze śmieci, podobnie jak studzienek czy przepustów, nie ma co liczyć.

- To ważny temat dla mieszkańców kilku osiedli, którzy potracili dobytek życia. Ten poszedł w błoto. I niewiele od tego czasu niestety się zmieniło, gdy chodzi o poprawę stanu infrastruktury, by zapobiegać szkodom z powodu nawalnych opadów deszczu - już na wstępie obrad podsumował Maciej Ussarz, radny klubu PiS, inicjator zwołania posiedzenia komisji Rady Miasta.

- Z dnia na dzień się nie da zaradzić, często działania wymagają dużych nakładów finansowych. Rozmowy z przedstawicielami spółek Wody Polskie-RZGW, ZWiK, naszych jednostek, jak ZUK i ZDiTM oraz z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego się toczą, co do uzgodnień w różnych kwestiach - odpowiadała Daria Radzimska, dyrektorka Wydziału Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miasta Szczecin.

Jak przekonywał Marek Duklanowski, dyrektor spółki Wody Polskie w Szczecinie, problem z podtapianiem i zalewaniem terenów zwłaszcza w rejonach, przez które przebiega rzeka Bukowa, w tym na Krzekowie,

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 09-06-2022