11-07-2022 eKurier | Szczecin/Region
Sposób na walkę z szarą strefą

Kodeks pracy do poprawki?

Kodeks pracy do poprawki?
Fot. OIP Szczecin

Rozmowa z Katarzyną Łażewską-Hrycko, głównym inspektorem pracy

- Państwowa Inspekcja Pracy od lat stoi na straży przestrzegania praw pracownika, ale wciąż są firmy, które za pracę płacą ludziom pod stołem… Jak walczyć z szarą strefą? Trzeba surowiej karać takich pracodawców, czy stawiać na edukację i prewencję?

- Z naszych obserwacji wynika, że pracodawcy decydując się na nielegalne zatrudnienie zmniejszają koszty pracy poprzez dokonywanie różnego rodzaju „oszczędności". To na przykład nieopłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy, czy nieprzeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń bhp, oszczędzanie na odzieży roboczej itp. Dzięki temu firma zyskuje większą konkurencyjność na lokalnym rynku oraz może wypłacać wyższe wynagrodzenia netto. Z doświadczeń inspektorów pracy wynika, że pracownicy godzą się na nielegalną pracę, bo jedyną alternatywą jest… wykonywanie jej w ogóle. Tu niezbędne jest ciągłe uszczelnianie systemu powszechnie obowiązujących przepisów prawa w taki sposób, aby każda praca zarobkowa była legalna i godnie opłacana.

Postulujemy wprowadzenie obowiązku zawarcia umowy na piśmie przed rozpoczęciem pracy. Dotyczy to każdego rodzaju umowy, w tym również cywilnoprawnej. Jak wiemy, teraz prawo nie przewiduje takiego obowiązku. Poza tym podnosimy kwestię zasadności obowiązywania 7-dniowego terminu na zgłoszenie pracobiorcy do ubezpieczeń społecznych. Takie uregulowanie powoduje, że wiele podmiotów zatrudniających powierza pracę osobom fizycznym po upływie tego terminu i nie spełnia obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Inspektorzy pracy zazwyczaj spotykają się z tłumaczeniem pracodawców, że dana osoba pracuje „od dzisiaj", ewentualnie „od kilku dni" i rzekomo nie upłynął jeszcze termin zgłoszenia jej do ZUS. W rzeczywistości świadczy ona pracę już od dłuższego czasu.

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 11-07-2022