21-07-2022 eKurier | Kurier Plus
Strategia dla branży morskiej w dobie kryzysu

Gotowość do zmian i budowa odporności

Gotowość do zmian i budowa odporności
Podczas 9. MKM wiceminister Marek Gróbarczyk mówił m.in. o prowadzonych inwestycjach rządowych.

Tegoroczna, 9. edycja Międzynarodowego Kongresu Morskiego w Szczecinie przypadła na niespokojne, pełne wyzwań czasy. W tym kontekście szczególnie wyraźnie widać, jak ważny jest rozwój kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego, żywnościowego, militarnego czy energetycznego dziedzin gospodarki, m.in. gospodarki morskiej. Skutki epidemii covid-19 oraz rosyjskiej napaści na Ukrainę w znacznym stopniu oddziałują i będą oddziaływać na otoczenie gospodarki morskiej w ujęciu globalnym i poszczególnych państw, w tym Polski.

Międzynarodowy Kongres Morski to wydarzenie o ugruntowanej pozycji, skupiające przedstawicieli sektora gospodarki morskiej, przemysłu morskiego, nauki i edukacji morskiej, a także najwyższych rangą przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej. W tym roku odbyło się 29-30 czerwca.

W swoim wystąpieniu podczas 9. MKM wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk nawiązywał do konsekwencji wojny na Ukrainie oraz prowadzonych inwestycji rządowych.

- W ciągu ostatnich miesięcy Polska stała się hubem wolności, krajem, który odgrywa najistotniejszą rolę w transferze pomocy dla napadniętej Ukrainy - podkreślił wiceminister Gróbarczyk. - Aby sprostać tym wyzwaniom, realizujemy wiele inwestycji w infrastrukturę i planujemy nowe.

Wśród trwających ważnych inwestycji w sektorze morskim wskazać należy rozbudowę infrastruktury portowej, plan budowy dużego portu kontenerowego w Świnoujściu, rozszerzenie portu gdyńskiego o Ustkę oraz rozbudowę terminalu LNG w Świnoujściu.

W przesłanym liście na rozpoczęcie kongresu premier Mateusz Morawiecki nawiązał do programu wieloletniego, który ma na celu rozwinięcie uchwalonego przed laty programu rozwoju portów morskich do 2030 roku. Chodzi o zapewnienie właściwego finansowania inwestycji. Tylko nowoczesna, dopasowana do potrzeb rynku infrastruktura pozwoli na pełne wykorzystanie potencjału zarówno portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, jak i tych średnich i małych.

Pierwsza debata plenarna 9. Międzynarodowego Kongresu Morskiego poświęcona była zagadnieniom związanym ze strategią dla branży morskiej w dobie kryzysu. Rozważano jej trzy zasadnicze elementy: przeciwdziałanie, transformację i odporność. Wprowadzeniem do debaty był wykład Tima Powera, dyrektora zarządzającego w znanym londyńskim biurze analiz rynku żeglugowego Drewry.

Mnóstwo trudnych wyzwań

Mówiąc o obecnej skomplikowanej sytuacji światowej branży morskiej dyrektor zarządzający firmy brokerskiej Drewry, Tim Power, wyróżnił siedem najważniejszych czynników, będących wyzwaniem dla firm. To występujące wciąż skutki lockdownu globalnej gospodarki spowodowanej pandemią covid-19 oraz możliwość powrotu tej pandemii, światowy kryzys energetyczny, wojna na Ukrainie, inflacja, drastyczny wzrost kosztów życia, rosnące napięcie geopolityczne zarówno w Europie, jak i w Azji oraz zmiany klimatu i związana z tym konieczność dekarbonizacji.

Tim Power jednoznacznie ocenił, że jeśli chodzi o globalną ekonomię, prognozy nie są optymistyczne. Szacunki mówią, że w latach 2022-2027 średni roczny wzrost gospodarczy (GDP) na świecie będzie wynosił 3 proc. a potem spadnie do 2,7 proc. W tym samym czasie GDP europejskie będzie rosnąć na poziomie zaledwie 0,9 proc., a w przypadku Stanów Zjednoczonych na poziomie 1,9 proc. Wskaźniki te mówią, że chociaż wydobyliśmy się już ze światowej pandemii, globalna gospodarka znów wkroczyła na ścieżkę wolnego rozwoju.

Negatywnym zjawiskiem w Europie i USA jest bardzo wysoka inflacja. Zdaniem analityka Drewry, to zjawisko przejściowe, a ceny powinny powrócić do normalnych poziomów w 2024 roku. Jednym z głównych czynników wpływających na wysoki poziom inflacji jest obecny kryzys energetyczny i szybko rosnące ceny ropy naftowej i gazu. Przyzwyczailiśmy się już, że baryłka ropy naftowej kosztuje powyżej 110 dolarów, a ceny gazu znajdują się na swoich historycznie najwyższych poziomach. Analitycy spodziewają się spadku cen surowców energetyczny na przełomie obecnego

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 21-07-2022Image
O tym, jak porty sobie radzą w obecnej sytuacji, mówił Krzysztof Urbaś, prezes ZMPSiŚ.
Image
Wprowadzeniem do debaty był wykład Tima Powera.