27-07-2022 eKurier | Szczecin/Region
Boją się, że będzie im trudniej

Pacjenci ze stomią protestują

Osoby żyjące ze stomią protestują wobec projektowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian w zasadach refundacji sprzętu stomijnego. Alarmują, że zmiany te mogą spowodować wycofanie tych osób z życia społecznego i zawodowego. Zbierają podpisy pod petycją.

Stomia to chirurgicznie wytworzone połączenie części jelita z powierzchnią ciała, czyli otwór w dolnej części brzucha, przez który chirurg wyprowadza fragment jelita. Dostępny obecnie sprzęt i akcesoria stomijne pozwalają normalnie żyć, pomimo wyłonienia stomii - być aktywnym społecznie, a nawet zawodowo.

- Pamiętam czasy, gdy dostęp do sprzętu stomijnego był bardzo ograniczony - opowiada Jolanta Matalewska, prezes szczecińskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Stomijnego „Pol-ilko", która ze stomią żyje od ponad 30 lat. - Nie było go lub był bardzo złej jakości, żadnego wyboru. Człowiek był zmuszony do siedzenia w domu, tylko do lekarza wychodziłam i cały wysiłek był skupiony na tym, żeby lekarz mógł komfortowo badanie przeprowadzić.

-

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 27-07-2022Image
Nowe zasady refundacji sprzętu i akcesoriów stomijnych przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jest na etapie konsultacji publicznych. Fot. Ryszard PAKIESER