16-09-2022 eKurier | Kurier Plus
Rozwój zielonej infrastruktury w miastach

Miliony dla działkowców

Rozmowa z Panią Wiolettą JAZ, dyrektor zachodniopomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

- Trwa kolejny etap konkursu grantowego ARiMR. To szansa pozyskania pieniędzy na rozwój zielonej infrastruktury. Jaki jest cel konkursu?

- Konkurs ogłoszony przez ARiMR ma za zadanie wyłonić projekty, które przyczynią się do ochrony i poprawy jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, co ma się przyczynić do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. Chodzi o przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej, poprawę jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska.

- Minimum 70 proc. otrzymanych środków należy wykorzystać na działania o charakterze prośrodowiskowym i proklimatycznym. Jakie to działania?

- Mogą to być, np.: tworzenie i odnowienie zieleni (drzew, krzewów, żywopłotów, muraw oraz nasadzenia roślinności odstraszającej komary i kleszcze czy nasadzenia roślin miododajnych), tworzenie warunków sprzyjających ochronie i rozwojowi różnorodności biologicznej (remizy dla ptaków i owadów, budowa karmników, budek lęgowych dla ptaków, urządzenie oczka wodnego, zakładanie zielonych dachów na istniejących budynkach, tworzenie bądź odnawianie tzw. zielonych

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 16-09-2022