12-01-2023 eKurier | Szczecin/Region
W Sejmie o zmianach dotyczących portowych spółek

Głosowanie zaplanowano na piątek

Głosowanie zaplanowano na piątek
Rejon Basenu Kaszubskiego w szczecińskim porcie, gdzie działa spółka Bulk Cargo – Port Szczecin. Fot. Marek CZASNOJĆ

Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zajęła się we wtorek (10 stycznia) proponowaną zmianą przepisów, które mają na celu zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski. Chodzi o wprowadzenie prawa pierwokupu udziałów i akcji spółek działających w portach.

Pierwsze czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o portach i przystaniach morskich nie odbyło się, gdyż przedstawiciel wnioskodawców, poseł Artur Szałabawka (PiS), poinformował o wycofaniu wniosku. Komisja rozpatrzyła jednak poprawki Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Część z nich wprowadzała przepisy podobne do tych, jakie były w wycofanym projekcie. Komisja zaopiniowała je negatywnie.

Senat, w którym większość ma opozycja, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz niektórych innych ustaw, postanowił wprowadzić do jej tekstu 10 poprawek. Cztery z nich (7, 8, 9 i 10) zmierzają do przyznania Skarbowi Państwa prawa pierwokupu udziałów albo akcji

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 12-01-2023