13-01-2023 eKurier | Szczecin/Region
Sąd apelacyjny potwierdził

Ks. Dymer był winny

Ks. Dymer był winny
Ksiądz Andrzej Dymer nigdy nie został ukarany. Fot. Dariusz GORAJSKI

Ksiądz Andrzej Dymer popełnił przestępstwa seksualne - to już pewne. „Sąd apelacyjny potwierdził ustalenia Sądu I instancji, a oskarżony ks. Andrzej Dymer został uznany za winnego zarzucanych mu czynów" - napisał kanclerz kurii gdańskiej w liście do adwokata o. Tarsycjusza Krasuckiego, ofiary szczecińskiego kapłana. Poinformował o tym portal Więź.pl. „Kurier Szczeciński" o działalności ks. Dymera pisał wielokrotnie.

Jak donosi Więź.pl, franciszkanin Tarsycjusz Krasucki - wykorzystany seksualnie jako nastolatek 30 lat temu przez ks. A. Dymera w szczecińskim Ognisku św. Brata Alberta - otrzymał, za zgodą Stolicy Apostolskiej, częściową informację o wyroku drugiej instancji, jaki zapadł przed niemal dwoma laty w karnej sprawie kanonicznej przeciwko sprawcy.

List, jaki dotarł do adwokata franciszkanina, wystosował kanclerz Kurii Metropolitalnej Gdańskiej ks. Rafał Dettlaff (na zlecenie Kongregacji Nauki Wiary Gdański Trybunał Metropolitalny prowadził sprawę na stopniu apelacyjnym). List jest odpowiedzią na

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 13-01-2023