19-01-2023 eKurier | Kurier Plus
Najwyższa Izba Kontroli przyjrzała się inwestycjom infrastrukturalnym

Porty morskie pod rzetelnym nadzorem

Porty morskie pod rzetelnym nadzorem
Działania spółek zarządzających portami, w tym ZMPSiŚ, zostały pozytywnie ocenione przez NIK. Fot. Marek CZASNOJĆ

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła prowadzenie inwestycji infrastrukturalnych w portach morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w latach 2018 - 2021. W swoim raporcie pokontrolnym stwierdziła, że spółki zarządzające czterema najważniejszymi portami morskimi - w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie i Świnoujściu - prawidłowo realizowały harmonogramy i plany finansowe, zaś minister właściwy dla gospodarki morskiej rzetelnie wykonywał prawa z akcji w tych spółkach. Jednak, według NIK, niewłaściwie programował rozwój portów, a plany inwestycyjne wykonano z opóźnieniami.

Ustawa o portach i przystaniach morskich przyznała status portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej czterem spośród 32 polskich portów morskich: w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie i Świnoujściu. Portami tymi zarządzają spółki akcyjne: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA (udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym wynosi 95,6 proc.), Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA (99,5 proc.) oraz Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście (94,8 proc.). Resztę akcji posiadają gminy właściwe ze względu na położenie portu i akcjonariusze indywidualni.

Nadzór nad gospodarką morską, a więc i nad wspomnianymi portami, sprawuje minister właściwy ds. gospodarki morskiej. Obecnie jest to minister infrastruktury (do 6 października 2020 r. był nim minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej). Wykonuje on prawa z akcji Skarbu Państwa w zarządach morskich portów, w tym wyznacza członków organów nadzorczych tych spółek.

Izba przypomniała, że 17 września 2019 r. Rada Ministrów przyjęła Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku. Ma on umocnić ich znaczenie jako liderów basenu bałtyckiego, pełniących kluczową rolę w łańcuchach dostaw dla Europy Środkowo-Wschodniej. Plan finansowy Programu

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 19-01-2023