19-01-2023 eKurier | Kurier Plus
Żegluga objęta systemem handlu emisjami

Nie tylko dwutlenek węgla

Nie tylko dwutlenek węgla
Opłaty emisyjne w żegludze mają dotyczyć nie tylko dwutlenku węgla, ale również metanu i podtlenku azotu. Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Na przełomie listopada i grudnia ub. roku najważniejsze instytucje europejskie doszły do porozumienia w sprawie objęcia żeglugi systemem handlu emisjami (ETS). W przyjętej wersji rozwiązań opłatami emisyjnymi objęto nie tylko dwutlenek węgla, ale również dwa inne gazy cieplarniane: metan oraz podtlenek azotu.

Dyskusja dotycząca objęcia wszystkich statków wpływających do portów Unii Europejskiej trwała już od przynajmniej dwóch lat. We wstępnej wersji mówiło się o opodatkowaniu w ramach ETS jedynie dwutlenku węgla (CO2) i wprowadzeniu tych opłat począwszy od 2023 roku. Duże naciski ze strony różnych organizacji ekologicznych oraz niektórych europejskich prawników sprawiły, że do schematu włączono także dwa inne gazy cieplarniane: metan (CH4) i podtlenek azotu (N2O). Rozpoczęcie funkcjonowania systemu przesunięto też na 2024 rok. Na takie rozwiązania zgodziły się zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski oraz same kraje członkowskie.

W pierwszym roku obowiązywania nowego prawa, a więc w 2024, wszystkie statki powyżej 5000 GT (pojemności brutto), korzystające z portów UE zostaną objęte systemem

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 19-01-2023