19-01-2023 eKurier | Szczecin/Region
PRAWNIK RADZI

Dochodzenie zaległych należności i terminy ich przedawnienia

Problemy związane z nierzetelnymi dłużnikami i w konsekwencji dochodzeniem zaległych należności mogą dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i prawnych, niezależnie od tego, czy prowadzą one działalność gospodarczą, czy też ich wierzytelności powstały w związku z innym zdarzeniami prawnymi.

Samo pojęcie „wierzytelności" oraz ich dochodzenie zyskują ostatnio na znaczeniu wobec trwającego kryzysu gospodarczego, kiedy to coraz więcej podmiotów staje przed koniecznością egzekwowania należnych im świadczeń, w szczególności tych o charakterze pieniężnym.

Ustawodawca nie definiuje co prawda wprost tego, co można nazwać „wierzytelnością", jednakże w doktrynie i orzecznictwie wskazuje się, że mając na uwadze to, iż w strukturze każdego zobowiązania występują dwa podmioty: wierzyciel i

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 19-01-2023