25-01-2023 eKurier | Kurier Plus
PRAWNIK RADZI

Oblodzone chodniki i spadające sople – czyj to problem?

Zima jeszcze trwa, najnowsze prognozy informują o kolejnym ochłodzeniu, zatem warto porozmawiać o odpowiedzialności za to, kto i w jakim zakresie odpowiada za bezpieczeństwo przechodnia, który niefortunnie przewróci się i uszkodzi lub też zostanie ugodzony spadającym soplem.

Podstawowa odpowiedzialność należy do gminy. To na niej ciąży obowiązek zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie, w tym zbieranie błota, śniegu czy lodu, jednak właściciele nieruchomości odpowiadają za utrzymanie w stanie umożliwiającym bezpieczne przejście chodników położonych bezpośrednio przy granicy ich nieruchomości. Właściciele i zarządcy nieruchomości odpowiadają też za szkody, do których dojdzie, jeśli zaniedbają obowiązki.

Odpowiedzialność ta uregulowana jest w dwóch aktach prawnych:

- w Prawie budowlanym, które nakłada na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego obowiązek dochowania należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury (art. 61 pkt 2),

- w ustawie O utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakazuje właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 25-01-2023