01-09-2023 eKurier | Szczecin/Region
Pięćdziesiąt lat temPięćdziesiąt lat temu powstało Liceum Morskieu powstało Liceum Morskie

Było wizytówką Szczecina

Było wizytówką Szczecina
Liceum Morskie przy Wałach Chrobrego na statku „Kapitan K. Maciejewicz” Fot. Marek CZASNOJĆ

Elżbieta KUBOWSKA

Istniało zaledwie 12 lat, ale na trwałe wpisało się w dzieje morskiego szkolnictwa Szczecina i było jego dumą. Mowa o Liceum Morskim, szkole pod patronatem Polskiej Żeglugi Morskiej, kształcącej średnią kadrę dla potrzeb tego armatora. Siedziba LM mieściła się na białym statku przycumowanym u stóp Wałów Chrobrego. Jednostka ta, „Kapitan K. Maciejewicz", przez lata była jedną z wizytówek Szczecina. Liceum działało na statku do roku 1982, następnie zostało przeniesione do budynków szkolnych w Policach. Jego absolwenci w piątek (1 września) spotykają się na kolejnym zjeździe, tym razem z okazji 50. rocznicy powstania szkoły.

Szkołę powołano decyzją ministra żeglugi z 20 sierpnia 1973 r. Już po egzaminach podniesiono jej rangę z zasadniczej do liceum, przedłużając okres nauczania o rok. Pozwoliło to uczniom jeszcze lepiej przygotować się do trudnego zawodu o dwu specjalnościach (marynarza-motorzysty) oraz w większym wymiarze przyswoić wiedzę ogólną, niezbędną do uzyskania świadectwa dojrzałości. PŻM opłacała wydatki rzeczowe, a Kuratorium Oświaty i Wychowania ponosiło koszty płac nauczycieli.

Liceum Morskie było szkołą mundurową. Każdy uczeń, nie tylko pochodzący spoza Szczecina, musiał mieszkać w internacie. Zakwaterowanie i umundurowanie były bezpłatne. Uczniowie niezamożni, ale osiągający pozytywne wyniki w nauce, dostawali stypendium. Wszyscy podlegali regulaminowi szkolno-okrętowemu. Ten półwojskowy charakter szkoły miał wpływ na decyzję ministra obrony narodowej o skróceniu służby absolwentów LM w Marynarce Wojennej z trzech do dwóch lat.

Głównym organizatorem szkoły był kpt. ż.w. Zbigniew Szymański - wychowawca wielu oficerów polskiej marynarki handlowej, niestrudzony twórca szkolnictwa morskiego w Szczecinie. Na pierwszego dyrektora i współorganizatora LM mianowano kpt. ż.w. Andrzeja Huzę, ucznia legendarnego „kapitana kapitanów" Konstantego Maciejewicza. Kolejnymi dyrektorami byli: kpt. ż.w. Zbigniew Bargielski, kpt. ż.w. Jan Prüffer oraz oficer mechanik I kl. Jerzy Winkel.

Absolwenci szczególnie ciepło wspominają Maksymiliana Dunsta, wieloletniego zastępcę dyrektora ds. pedagogicznych, który już pośmiertnie został wyróżniony dyplomem „Kapitana żeglugi wielkiej honoris causa" przez Szczeciński Klub Kapitanów Żeglugi Wielkiej.

- Praca na statku

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 01-09-2023Image
Sztandar Liceum Morskiego Fot. archiwum
Image
Z okazji 50-lecia szkoły jej absolwenci postanowili się spotkać na kolejnym zjeździe. Fot. Elżbieta KUBOWSKA
Image
Rok 1985, Maksymilian Dunst wręcza świadectwa ostatnim absolwentom Liceum Morskiego w Policach. Przy stole siedzi dyrektor LM Jerzy Winkel. Fot. Z archiwum Olgierda Maciejewicza
Image
Maszt ze statku „Konstanty K. Maciejewicz” został ustawiony na bulwarze Gdyńskim na szczecińskiej Łasztowni. W uroczystości podniesienia na nim polskiej bandery wzięła udział grupa absolwentów. Fot. Ryszard PAKIESER