21-11-2023 eKurier | Kurier Plus

Zapisane w „Kurierze”

Szczecińskie ciekawostki z „myszką" i na czasie

Twórcą projektu urbanistycznego dawnego Szczecina był podobno budowniczy Paryża - Hausmann. Jeżeli to nawet niezupełnie zgodne z prawdą, podobieństwo naszego grodu do wielkiej stolicy Francuzów jest niezaprzeczalne.

***

W 1849 r. miał Szczecin 44.500 mieszkańców, a jego 81 zakładów wytwórczych miało charakter przeważnie rzemieślniczy. Tylko 2 proc. ludności miasta pracowało w kilku zakładach rzeczywiście przemysłowych.

W 1959 r. liczba wielkich zakładów przemysłowych sięga w Szczecinie cyfry ok. 10, a ilość osób zatrudnionych w przemyśle i rzemiośle wynosi w br. ok. 32.726. Pracowników budowlanych mamy obecnie w mieście 11.600.

***

Gdy po wyzwoleniu Szczecina zabrano się do inwentaryzacji zniszczeń wojennych, okazało się, że miasto poniosło na skutek bombardowań straty wynoszące 43,6 proc. budynków zrównanych całkowicie z ziemią, 5,5 proc. zniszczonych w 70 proc., 3,5 w 50 proc., a tylko 10,5 proc. obiektów uszkodzonych w mniejszym stopniu.

„Kurier Szczeciński" z 25 kwietnia 1959 r.

Jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa wielkiej wytwórni mierników elektrycznych

Rozpoczęła się przeprowadzka „Domu Książki" z ul. Podgórnej do wyremontowanego domu przy ul. Kr. Korony Polskiej. W ten sposób w zwolnionym pomieszczeniu można będzie uruchomić w Szczecinie wielką wytwórnię miernik ow elektrycznych.

Na wytwórnię tę są przeznaczone oprócz dotychczasowych pomieszczeń „Domu Książki" zabudowania od ul. Wielkiej nr 25/28. Objętość tylko jednego z zabudowań przy ul. Podgórnej, wraz z trzema kondygnacjami podziemnymi, wynosi 61.500 m sześc.

Ministerstwo Przemysłu Ciężkiego przeznacza na uruchomienie wytwórni 80 mln zł.

Nowa szczecińska fabryka po pełnym uruchomieniu będzie zatrudniała 1.700 osób w tym 20 proc. kobiet.

„Kurier Szczeciński" z 26 kwietnia 1959 r.

Budowa magistrali kablowej Polska - ZSRR

Rozpoczęto już wstępne prace związane z budowa pierwszej w Polsce nowoczesnej linii kablowej biegnącej z ZSRR. Jak wiadomo, budowę tej inwestycji telekomunikacyjnej prowadzić będziemy na podstawie polsko-radzieckiego porozumienia, zawartego w początkach bm.

Dzięki technicznym zaletom kabla - będzie to wysokiej klasy tzw. koncentryczny, produkowany już w kraju - znacznie podniesiemy techniczną jakość rozmów telefonicznych. Kabel ten pozwoli na równoczesne prowadzenie ponad 1000 rozmów (wielokrotnie więcej niż dotychczas). Ponad to nowoczesną magistralą będziemy mogli przesyłać program telewizyjny na terenie kraju - a dzięki jej połączeniu z systemami telewizyjnymi naszych sąsiadów - wymieniać program z Moskwą, Pragą i Berlinem. Polska telewizja uzyska też stałe połączenie z systemem telewizji zachodnio-europejskiej, tzw. „Eurowizją".

„Kurier Szczeciński" z 28 kwietnia 1959 r.

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 21-11-2023