21-11-2023 eKurier | Szczecin/Region
Na placu Solidarności w Szczecinie

Szczecin jako Wieża Babel

Szczecin jako Wieża Babel
Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Dziś o g. 17 na placu Solidarności w Szczecinie zostanie otwarta wystawa plenerowa zatytułowana „Wieża Babel. Pomorze Zachodnie po 1945 r." przygotowana przez Agnieszkę Kuchcińską-Kurcz, szefową Centrum Dialogu „Przełomy", filii Muzeum Narodowego. Po wernisażu, w sali konferencyjnej Centrum Dialogu odbędzie się debata pt. „Szczecin - miasto, którego nie ma w regionie, którego nie widać". Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli Katarzyna Górewicz, Rafał Jesswein i Tomasz Wieczorek.

Wystawa ma stanowić zachętę do refleksji, czy na Pomorzu Zachodnim, na terytorium mającym bardzo skomplikowaną historię, przez kilkadziesiąt lat udało się stworzyć społeczność, wspólnotę, silnie związaną ze swoją małą ojczyzną, która dla większości stała się nią dopiero po drugiej wojnie światowej. Ziemie Zachodnie i Północne, w tym Pomorze Zachodnie, czyli miejsca, gdzie alianci decydowali o dalszych losach, zostały dotknięte przez wszystkie najtrudniejsze zjawiska związane z czasem wojny i powojnia: nazizm, wysiedlenia, zniszczenie dorobku pokoleń, praca niewolnicza robotników przymusowych, obozy koncentracyjne, śmierć, przemoc, gwałty, rabunki, szaber, ucieczki, zmiana granic, całkowita wymiana ludności, potem stalinizm, prześladowanie przeciwników nowego systemu, tłumienie antykomunistycznych protestów, wreszcie

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 21-11-2023