10-07-2024 eKurier | Szczecin/Region
Powstaje plan ogólny dla Szczecina

Czas na uwagi i propozycje od mieszkańców

Czas na uwagi i propozycje od mieszkańców
Ustalenia zawarte w planie ogólnym będą uwzględniać uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy. Fot. Dariusz GORAJSKI

Do 30 września mieszkańcy mają czas by złożyć swoje uwagi i propozycje do tworzonego planu ogólnego dla Szczecina. Ustalenia zawarte w tym dokumencie będą uwzględniać uwarunkowania rozwoju przestrzennego gminy, czyli wskażą, co i jak można budować w poszczególnych częściach miasta.

- Plan ogólny to dokument planowania przestrzennego stanowiący akt prawa miejscowego i bazę w zakresie ustalania przeznaczenia terenu, określenia sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy w sporządzanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz stanowiący podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy - informuje Sylwia Cyza-Słomska z Centrum Informacji Miasta.

Obejmie on obszar całej gminy, z

...

Zawartość dostępna dla czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 10-07-2024